HMS & K

Murmesterfirma Eilertsen & Pedersen AS har stort fokus på HMS og jobber hver dag for å bli bedre på dette i tillegg til kvalitet.
Vi skal utvikle en kultur som stimulerer og sikrer at vi oppnår de beste HMS resultatene samt tar vare på miljøet rundt oss. Vi jobber kontinuerlig med å skape et godt og sikkert miljø for våre ansatte. Vi vil bygge et miljø og en kultur som er bygd på tillit, respekt, samarbeid, god kommunikasjon og engasjement. Vi vil gjennomføre våre prosjekter uten risiko, der våre ansatte har riktig opplæring, tilgang til nødvendige hjelpemidler og verneutstyr. Vi har eget kvalitetssikringssystem med bl.a. sjekklister for alle jobber og rapporteringssystem for avvik.
Ingen aktiviteter er så viktige at det skal gjennomføres med risiko for helse, miljø og/ eller sikkerhet. Våre ansatte er vår viktigste ressurs. HMS er integrert i alle våre daglige aktiviteter.

Vår filosofi er:

  • Null skader på personer og miljø.
  • Vi gjør jobben riktig første gang til avtalt tid.
  • Trivsel på arbeidsplassen, åpenhet og respekt for hverandre.

Vi er opptatt av å ta vare på miljøet rundt oss og på grunn av deres miljøengasjement bruker vi MAPEI AS som leverandør av våre produkter.

MAPEI AS, er som første bedrift i Norge, sertifisert ihht. både NS EN ISO 9001:2015 og NS EN ISO 14001:2015.